• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

ارتقای بهره‌وری در صنعت خودرو

راهکارهای ارتقای بهره وری در صنعت خودروسازی کشور با حضور گروهی از صاحبنظران در انجمن بهره وری ایران بررسی شد.

جلسه‌ای به منظور بررسی معضلات و مسائلی که خودروسازان بزرگ دولتی و شبه دولتی با آن روبرو هستند، با حضور گروهی از مشاوران حوزه کیفیت و بهره‌وری، به میزبانی انجمن بهره‌وری ایران برگزار شد.

پس از بحث و تبادل نظر در این جلسه، تاکید شد که ارتقای بهره‌وری در صنعت خودروسازی کشور نیازمند اتخاذ دو رویکرد «تحول» و «بهبود بهره‌وری» است.  

بر این اساس، در رویکرد تحول باید مسائل اساسی و جامع صنعت خودرو کشور مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته و با اصلاح سیاست ها، نوآوری و تدوین راهبردهای موثر پارادایم جدیدی در این زمینه شکل گیرد.

به علاوه در رویکرد بهبود بهره‌وری تلاش شود از طریق اصلاح ساختارها، فرآیندها، توانمندسازی مدیریت و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، هزینه‌های جاری و غیرضرور کاهش پیدا کرده و راه‌های ارتقای کیفیت و بهره‌وری و افزایش فروش در داخل و خارج از کشور مدنظر قرار گیرد.