• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

تبادل نظر بخش دولتی و خصوصی

در نشستی با حضور مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران و رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، همکاری‌های فیمابین مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که روز شنبه 25 آبان ماه 1398 با حضور مهندس سید حمید کلانتری و مهندس فاطمه پهلوانی برگزار شد، بر ضرورت افزایش همکاری‌ها و تعاملات در زمینه عملیاتی شدن ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین ارتقای بهره‌وری در آموزش و پرورش و ارتقای بهره‌وری انرژی تاکید و مقرر شد تبادل نظر در زمینه‌های مطرح شده به نحو مناسبی و با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی دو مجموعه استمرار یابد.