• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021
  • info@irpa.ir

ارائه در نشست «تجارب مدیران»

هفدمین برنامه از سلسله نشست های تخصصی «ارائه تجارب مدیران»، با سخنرانی مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران به میزبانی مرکز مدیریت آموزش دولتی برگزار شد.

در این برنامه که روز شنبه نهم آذرماه 1398 با حضور مدیران ارشد و میانی دستگاه های اجرایی در مرکز آموزش دولتی برگزار شد، سید حمید کلانتری به بیان تجربیات مدیریتی خود در مسئولیت‌های مختلف به‌ویژه در حوزه پشتیبانی و مهندسی جنگ، معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و به‌طور خاص استانداری یزد پرداخت.

وی به اصولی چون صداقت، پاکدستی، مشارکت در امور، نظم و انضباط، هدفمندی، برنامه‌ریزی و نظارت و ارزیابی و شایسته‌گزینی در حوزه‌های مدیریتی 35 ساله خود اشاره و اضافه کرد: خوب است در برنامه‌های درسی   مدیریت به‌ویژه در مرکز آموزش مدیریت دولتی درسی به عنوان تجارب مدیریت با گرایش‌های مختلف با دعوت از افرادی که دارای تجارب موفقی بودند، پیش‌بینی شود.