• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021
  • info@irpa.ir

توافق نامه با سازمان بهره‌وری

توافق نامه همکاری میان انجمن بهره‌وری ایران و سازمان ملی بهره‌وری ایران با امضای روسای این دو مجموعه منعقد شد.

این توافق نامه روز یکشنبه 17 آذرماه 1398، به منظور ارتقای بهره‌وری کشور و هرچه بيشتر كردن تعاملات و هماهنگیهای دوجانبه میان سید حمید کلانتری، مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران و فاطمه پهلوانی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران به امضا رسيد.