• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

کارآفرینی در سیستان و بلوچستان

نخستین دوره تخصصی توسعه شغلی و کارآفرینی خلاق از تاریخ ٢٧ تا ٢٩ آذرماه با همکاری انجمن بهره وری ایران در پارک علم و سیستان و بلوچستان برگزار شد.

با توجه به اهمیت آموزش به عنوان اصلی ترین عامل افزایش بهره وری و در نهایت تحقق فرآیند توسعه و اختصاص هفتاد درصد از منابع بنگاه ها به منابع انسانی، دوره تخصصی توسعه شغلی و کارآفرینی خلاق با هدف ارتقای دانش و مهارت­های فردی به مدت سه روز از تاریخ ٢٧ تا ٢٩ آدرماه در پارک علم و سیستان و بلوچستان برگزار شد.

سرفصل مطالب ارائه شده در روز اول شامل ایده‌های کسب و کار، چگونگی ایده­ یابی برای شروع کسب و کار، چگونگی متحول کردن کسب و کارهای موجود، چگونگی پیاده سازی ایده ها و تعریف تیم و کارگروهی بود که توسط مدرس کارگاه آقای عطارزاده، مشاور خلاقیت و کارآفرینی ارائه شد.

در روز دوم دوره مباحث صنایع خلاق، بوم کسب و کار، انواع الگوهای کسب و کار، مدل­های درآمدی در کسب و کار خلاق توسط آقای زادمهر، منتور کسب و کار و مدرس کارآفرینی عنوان شد.

در روز پایانی نیز با حضور آقای حمیدی، مشاور سرمایه­ گذاری، سرفص ل­های مفاهیم و فرآیندهای اجرا، ساختار گزارش امکان­ سنجی، ارزیابی بازار و انجام مطالعات اقتصادی، تحلیل تکنولوژی و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی به مخاطبان دوره ارائه شد.