• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

نشست بهره‌وری و اقتصاد کلان

نشست تخصصی بهره وری و اقتصاد کلان، چالشها و راهکارها از ساعت 15 تا 17 سه شنبه 17 دی ماه به میزبانی انجمن بهره وری ایران برگزار می شود. 

در این نشست دکتر علی سرزعیم و دکتر مهدی پازوکی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در زمینه های مرتبط خواهند پرداخت.