• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021
  • info@irpa.ir

چهارمین جلسه مشاوران انجمن

چهارمین جلسه هماهنگی و هم‌اندیشی اعضای حقوقی مشاور انجمن بهره‌وری ایران با حضور مدیرعامل و اعضا برگزار شد.

در این جلسه که عصر روز سه شنبه 8 بهمن ماه 1398 در انجمن بهره وری ایران برگزار شد، ابتدا اعضای حاضر به تبادل اطلاعات در زمینه جدیدترین اخبار در زمینه های مرتبط پرداختند و در ادامه درباره عوامل موثر در ارتقای بهره وری پرداختند. 

 

 در ادامه جلسه نیز حیرانی به عنوان رئیس گروه انرژی پژوهشکده سیاستگذاری و تحلیل راهبردی آیندگان، ضمن معرفی، ارائه سوابق و فرآیندهای اصلی کسب و کار این پژوهشکده از جمله در حوزه های حکمرانی، آینده پژوهی، علم و فناوری و انرژی پرداخت. 

بر اساس این گزارش، پژوهشکده آیندگان تاکنون بیش از 160 پروژه مطالعاتی را با همکاری بیش از 30 نهاد به انجام رسانده است.