• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

نخستین عصرانه بهره‌وری

نخستین عصرانه بهره وری توسط انجمن بهره وری ایران روز شنبه 26 بهمن ماه 1398 با حضور صاحبنظران و متخصصان بهره وری برگزار می شود.

هدف از برگزاری این عصرانه، تجدید دیدارها، تقویت تعاملات، تبادل نظرات، انتقال تجارب و گفتمان سازی برای بهره وری و توسعه که توسط انجمن بهره وری ایران، از ساعت 4 تا 7 عصر روز شنبه 26 بهمن ماه جاری در ساختمان شماره دو سازمان مدیریت صنعتی به نشانی تهران، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم برگزار می شود.