• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

سومين عصرانه بهره‌وری

سومين عصرانه بهره وری با موضوع بهره وری انرژی، چالشها و راهكارها عصر روز شنبه 10 خردادماه برگزار می شود.

دكتر محمد صالح اولياء معاون تحقيقات و منابع انسانی وزارت نيرو، دكتر همايون حائری معاون برق و انرژی وزارت نيرو، مهندس سعيد مهذب ترابی مديرعامل اتحاديه شركت های خدمات انرژی، دكتر محمدعلی محمدی مديرعامل سابق سازمان مديريت صنعتی و مهندس حميدرضا حسيني آشتياني مديرعامل شركت آريانا سخنرانان اين نشست هستند.

سومين عصرانه بهره وری به میزبانی انجمن بهره وری ایران از ساعت 4 تا 7 عصر روز شنبه دهم خردادماه در پژوهشگاه نيرو به نشاني تهران، شهرك قدس (شهرك غرب)، انتهای بلوار شهيد دادمان برگزار مي شود. علاقه مندان همچنين می توانند از طريق صفحه انجمن بهره وری ايران در آپارات به نشانی ذيل اين نشست را به صورت مستقيم دنبال كنند:

https://www.aparat.com/irpa.ir/live