• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

آثار اقتصادي كرونا

صندوق بين المللي پول در گزارشي به بررسي تاثيرات اقتصادي كرونا پرداخته كه با توجه به اهميت موضوع در سايت انجمن بهره وري ايران باز نشر مي شود.

 در بخش پاياني اين گزارش به اثرات کرونا ویروس بر کشورهای خاورمیانه و ایران توجه شده است.

 

فایل: گزارش صندوق بين المللي پول از تاثيرات اقتصادي كرونا

 

 

 

*اين گزارش از سوي سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس(گروه مالی ساتا) به فارسي ترجمه شده است.