• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

نشست بهره‌وری در آموزش‌وپرورش

اتاق فکر بهره وری وزارت آموزش‌وپرورش با حضور حاجی میرزایی و رییس و نایب رییس انجمن بهره وری ایران تشکیل شد.

در این جلسه که محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش حضور داشت سید حمید کلانتری مدیرعامل انجمن بهره وری ایران و علی اکبر اولیاء نایب رپیس این انجمن به بیان دیدگاه های خود در زمینه های مرتبط به ویژه در زمینه ضرورت تقویت ایده ها در میان معلمان و دانش آموزان تاکید کردند.

 

انجمن بهره وری ایران یکی از اعضای اتاق فکر بهره وری در وزارت آموزش و پرورش است. حاجی میزرایی از اعضای هیات مدیره انجمن بهره وری ایران نیز هست.

مشروح این خبر متعاقبا منعکس می شود.

 

خبر مرتبط: