• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

انتشار نخستین شماره بولتن بهره‌وری

نخستین شماره بولتن بهره وری به عنوان نشریه داخلی انجمن بهره وری ایران بصورت الکترونیکی در شش صفحه منتشر شد.

 

به گزارش روابط عمومی انجمن بهره وری ایران، ضمن انتشار و اشاره به بازنشر بيانيه انجمن بهره وری ايران به مناسبت روز بهره وری و بهينه سازی مصرف اخبار انجمن از جمله دیدار با معاون رییس جمهور، حضور در کارگروه بهره وری وزارت آموزش و ‍پرورش با حضور محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و ‍پرورش و همچنین نشست مشترک مدیران انجمن با مدیرعامل گروه خودروسازی ایران خودرو منتشر شده است.

همچنین در این شماره علاوه بر اعلام خبر امضای تفاهم نامه همکاری میان انجمن بهره وری ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سه شرکت بیمه تعاون، بیمه رازی و بیمه تجارت نو به عنوان حامیان توسعه بهره وری کشور و همچنین انجمن بهره وری ایران معرفی شده است.

بازنشر گفتگو با حسین مرعشی از سیاستمداران باسابقه ایرانی از دیگر مطالب مندرج در این نشریه داخلی است و به بهانه برگزاری نشست عصرانه بهره وری با موضوع بهره وری انرژی، راهکارها و چالش ها دو صفحه از این ویژه نامه به مطالب و اینفوگرافهای مرتبط با بهره وری انرژی اختصاص یافته است.

 

نخستین شماره بولتن بهره وری انجمن بهره وری ایران