• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

شماره سوم بولتن بهره‌وری

شماره سوم بولتن بهره وری به عنوان خبرنامه داخلی انجمن بهره وری ایران با جدیدترین اخبار و مطالب این انجمن منتشر شد.

 

به گزارش روابط عمومی انجمن بهره وری ایران، در این شماره ضمن انعكاس جدیدترین اخبار انجمن از جمله برگزاری عصرانه بهره‌وری، ارتقای همكاری های انجمن با صداوسیما در راستای فرهنگسازی بهره وری و چکیده گزارش واکاوی دلایل 50 سال ناکارآمدی کشور در بهبود بهره‌وری انرژی منتشر شده است.

همچنین در این شماره، مطالبی درباره دهمین همایش ملی بهره وری و همكاری های انجمن بهره وری ایران با شركت های بیمه درج شده است.

شماره سوم بولتن بهره وری انجمن بهره وری ایران