• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

وبینار بهره‌وری و کیفیت

وبینار آموزشی «بهره‌وری و کیفیت» با حضور دکتر بهرام جلوداری برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن بهره وری ایران، در اين وبينار كه چهارمین وبینار از پنج وبینار آموزشی انجمن بهره وری ایران است که تا پایان سال 1399 برگزار می شود دکتر بهرام جلوداری عضو هیات مدیره انجمن بهره وری ایران با موضوع بهره وری و کیفیت خواهد پرداخت.

محورهای این وبینار به شرح ذیل است:

نقش کیفیت در بهره‌وری

کیفیت و ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد پیش‌نیاز مدیریت بهره‌وری

علل عدم تحقق چرخه مدیریت بهره‌وری در ایران

 

این وبینار آموزشی از ساعت 16 تا 18 روز دوشنبه 18 اسفندماه برگزار خواهد شد.

 

لینک ثبت نام:

https://www.gapogoft.org/550

 

لینک مشاهده:

https://www.gapogoft.org/webinar