• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

سرمایه اجتماعی و بهره‌وری

بهرام جلوداری، عضو هیات مدیره انجمن بهره‌وری «سرمایه اجتماعی و بهره‌وری» را بررسی کرده است.

 سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک سرمایه ایجادکننده ارزش افزوده می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده در بخش بهره‌وری را ایجاد کند، به‌عبارتی بهره‌وری حاصل نخواهد شد مگر اینکه سرمایه‌های اجتماعی مولد در جامعه شکل بگیرند.

گفتار دکتر بهرام جلوداری، عضو هیات مدیره انجمن بهره‌وری ایران و رييس هيات مدیره شرکت انطباق کیفیت آسیا درباره نقش سرمايه اجتماعی در ارتقای بهره‌وری بخش عمومی را از طریق لینک زیر می‌توانید دنبال کنید.

لینک در آپارات