• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

برنامه یازدهمین همایش بهره‌وری

برنامه یازدهمین همایش ملی بهره وری از سوی انجمن بهره وری ایران اعلام شد.

یازدهمین همایش ملی بهره وری، فردا دوشنبه 26 مهرماه 1400 با حضور جمعی از صاحبنظران و فرهیختگان در حوزه های اقتصاد، مدیریت و بهره وری آغاز به کار می کند.

به گزارش روابط عمومی انجمن بهره وری ایران، در این همایش دو روزه که با موضوع نوآوری، بهره وری و اقتصاد پیشرو از سوی انجمن بهره وری ایران و با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می شود، سخنرانان در قالب چهار نشست تخصصی (پنل) به بررسی مسائل بهره وری کشور در حوزه های «نوآوری و بهره وری»، «بهره وری، اقتصاد و محیط کسب و کار»، «بهره وری، دولت و نظام اداری» و «بهره وری و فرهنگ» به بیان دیدگاه های خود می پردازند.

بر اساس این گزارش، پنل نخست به موضوع نوآوری و بهره وری اختصاص دارد که از ساعت 13:30 روز دوشنبه 26 مهرماه 1400 با حضور مهندس نصرالله جهانگرد رییس هیات مدیره انجمن بهره وری ایران، دکتر اسفندیار اختیاری رییس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسلامی، دکتر مهدی کشمیری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و دکتر سید ولی ا... فاطمی بنیانگذار مجموعه توسن برگزار می شود.

نشست دوم که از ساعت 16 همین روز با عنوان بهره وری، اقتصاد و محیط کسب و کار برگزار می شود، دکتر مسعود نیلی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، دکتر داوود دانش جعفری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر محمدحسین عمادی نماینده دائم و سفیر سابق ایران در فائو و مدرس دوره نوآوری در دانشگاه شان دنگ چین حضور دارند.

بهره وری، دولت و نظام اداری موضوع سومین نشست تخصصی یازدهمین همایش ملی بهره وری است که از ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه 27 مهرماه 1400 میزبان دکتر محمود عسگری آزاد رییس هیات مدیره بیناد برکت، دکتر سید حمید خداداد حسینی استاد دانشگاه تربیت مدرس و دکتر بهرام جلوداری ممقانی عضو هیات مدیره انجمن بهره وری ایران است.

مهندس محسن حاجی میرزایی عضو هیات مدیره انجمن بهره وری ایران، دکتر محمد فاضلی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر احمد روستا استاد دانشکده دانشکده مدیریت و حسابرداری دانشگاه شهی بهشتی و خانم دکتر اشرف بروجردی در پانل چهارم با موضوع بهره وری و فرهنگ که از ساعت 13:30 روز سه شنبه 27 مهرماه آغاز می شود، به بحث و گفتگو می نشینند.

شایان ذکر است که افتتاحیه این همایش از ساعت 10 صبح روز دوشنبه 26 مهرماه 1400 با حضور دکتر سید علی وحدت، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می شود. تمام همایش از طریق لینک www.aparat.com/irpa_ir/live قابل مشاهده است.

برنامه یازدهمین همایش ملی بهره وری که با حضور جمعی از صاحبنظران برجسته در حوزه های اقتصاد، مدیریت و بهره وری روزهای 26 و 27 مهرماه 1400 با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می شود، به شرح ذیل است:

برنامه يازدهمین همایش ملی بهره وری ایران

لینک پخش زنده یازدهمین همایش ملی بهره وری

لینک ثبت نام (تا پایان روز 25 مهرماه 1400 فعال است)