• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

تداخل قوا و کاهش بهره وری

دکتر مشایخی بر لزوم تدوین منع قانونی دخالت نمایندگان مجلس در امور دولت تاکید کرد.

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف گفت: باید منع قانونی جهت جلوگیری از دخالت نمایندگان مجلس در امور دولت تدوین و تصویب شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن بهره پری ایران، دکتر علینقی مشایخی استاد دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در افتتاحیه یازدهمین همایش ملی بهره‌وری ایران که از سوی انجمن بهره‌وری ایران با موضوع نواوری، بهره وری و اقتصاد پیشرو در سالن همایش صندوق شکوفایی و نواوری در حال برگزاری است، با طرح موضوع دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قوه مجریه وآاثار آن بر بهره‌وری و فساد گفت: برای بهره‌وری در یک نظام کارامد مدیران باید به وظایف خود در حوزه‌های برنامه‌ریزی، سازماندهی، تامین نیروی انسانی، رهبری مجموعه و کنترل تمامی موارد واقف باشند.
وی افزود: طبق وظایفی که برای هر مجموعه تعریف می‌شود، وظایف مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قوه مقننه حاکمیت و نمایندگان آن تصویب قوانین، تصویب برنامه و‌ بودجه دستگاه‌ها، تایید وزرا، نظارت بر عملکرد قوه مجریه، نظارت و‌ حسابرسی در اجرای بودجه و استیضاح و برکناری وزرا و رییس جمهور است، اما آنچه که امروز شاهد آن هستیم دخالت‌های خارج از وظایف مجلس در امور قوه مجریه است.
وی افزود: دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران، دخالت در تعیین پروژه‌های خاص و محل اجرای آنها صرف نظر از توجیه اقتصادی، سفارش اعطای امتیاز و سهمیه به افراد خاص، سفارش برای استخدام و غیره برخی از این نوع دخالت های خارج از وظیفه مجلس است
این استاد دانشگاه همچنین تصریح کرد: نتیجه این نوع دخالت‌ها و اهرم فشار که کاملا خارج از وظیفه مجلس است به اختلال در وظایف مدیریتی دولت، پایین آمدن بهره‌وری و در نتیجه فساد منجر می‌شود که مشکلات معیشتی و اخلاقی و‌ اجتماعی نتیجه و پیامد فساد به‌وجود امده ناشی از اهرم فشار و دخالت‌های خارج از وظیفه مجلس و‌ نمایندگان است.
وی گفت: با دخالت در عزل و نصب مدیران دولتی، برنامه‌ریزی، سازماندهی، تامین نیروی انسانی، رهبری و‌ کنترل مجموعه کاملا دچار نابسامانی شده و به کاهش اقتدار وزرا و مدیران ارشد سازمان‌ها، دلسردی افراد شایسته، از بین رفتن شایسته‌سالاری، افزایش ایجاد رابطه برای ارتقا به‌جای تمرکز بر بهبود عملکرد، کاهش صلاحیت و بی ثباتی در مدیریت و در نتیجه کاهش بهره‌وری می‌شود.
مشایخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نتایج برخی از دخالت نمایندگان مجلس و دیگر سیاسیون خارج از قوه مجریه در عزل و‌ نصب مدیران گفت: تغییر مکرر و زود هنگام مدیران شرکت سایپا و عزل و نصب ۷ مدیر عامل طی ۹ سال، تغییر مدیرعامل شستا هر ۹ ماه یک بار، تغییر مدیر عامل پتروشیمی جم هر دو سال یک بار نتیجه برخی از این دخالت‌ها بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین نتیجه دخالت در تعیین پروژه‌ها نیز موجب می‌شود تا از یک سو پروژه در جای نامناسبی با افزایش هزینه همراه باشد از سوی دیگر به تخریب محیط زیست منجر شده همچنین با افزایش هزینه‌های حمل و‌نقل و کمبود منابع برای پروژه‌های اولویت‌دار همراه باشد.
این استاد دانشگاه ساخت فرودگاه‌های بلااستفاده، احداث بیمارستان‌های بزرگ در مناطق کم جمعیت، احداث طرح‌های تولیدی در مناطق کم آب را برخی از مصادیق دخالت نمایندگان در اجرای پروژه‌های سفارسی عنوان کرد.
وی اظهار کرد:اعطای وام‌های کلان به افراد و مجموعه‌های فاقد صلاحیت، دادن سهمیه خودرو و فولاد به افراد خاص و تخصیص ارز دولتی به افراد خاص و سفارش شده نیز بخش دیگری از دخالت نمایندگان مجلس در اعطای امتیاز ات ویژه روی بهره‌وری است.
وی گفت: متاسفانه سفارش برای استخدام نیز معضل دیگری است که بهره‌‌وری را تحت تاثیر قرار داده و با مشکل مواجه کرده است.
مشایخی در پایان خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ایجاد فساد و افزایش بهره‌وری لازم است که جهت جلوگیری از دخالت نمایندگان در امور دولت یک منع قانون، شرعی و مدیریتی شکل گیرد و دخالت نمایندگان با ایستادگی دولت و تحر یم دخالت نمایندگان اتفاق بیفتد.

 فایل مرتبط:

دخالت نمایندگان مجلس در قوه مجریه و آثار آن بر بهره وری و فساد – دکتر علی نقی مشایخی

 

لینک مرتبط:

 بهره وری؛ نیازمند وفاق ملی/ هشت راهکار و اقدام اساسی  برای بهبود و تحول در بهره وری با رویکرد نوآوری

تحلیل رونق و رکود اقتصادی در فضای پرزدوبند