• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

زمینه های فعالیت انجمن در اساسنامه

• خدمات گردشگری و اقامتی
• خدمات صنفی و حرفه ای
• نهاد خانواده و سالمت
• راه و ساختمان
• سازمانهای اداری
• آموزش و پرورش
• آموزش عالی

 اصلی ترین برنامه ها و عرصه های خدمات انجمن

تلاش برای ایفای نقش مرجع در تدوین شاخص‌های اندازه‌گیری بهره‌وری همکاری با سازمان‌ها و نهادهای دولتی در راستای ارتقای بهره‌وری ‌با ارائه خدمات مورد نیاز ارائه خدمات مشاوره‌ای، علمی، پژوهشی و مدیریتی در حوزه بهره‌وری کسب و نشر تازه‌ترین اطلاعات در حوزه بهره‌وری با تولید فیلم‌ها و مواد آموزشی و ترویجی برای توسعه فرهنگ بهره‌وری با جلب همکاری رسانه‌های عمومی انجام مطالعات، تحقیقات، جمع‌آوری اطلاعات و تجارب بهره‌وری در داخل و خارج کشور تبادل نظرات و تجربیات با سایر سازمان‌ها و انجمن‌های داخلی و خارجی مرتبط با بهره‌وری همکاری و عضویت در مجامع علمی و تخصصی داخلی و خارجی برگزاری همایش‌های ملی سالانه و نشست‌های تخصصی یا منطقه‌ای و دور‌ه‌های آموزشی در موضوعات مرتبط با بهره‌وری برقراری جوایز بهره‌وری و کیفیت و برگزاری جشنواره‌های ترویجی

 انجام سایر اموری که به نحوی از انحا در راستای ارتقای بهره وری و تحقق اهداف انجمن باشد 

بخش کشاورزی و دامپروری •

مراکز بهداشتی و درمانی •
حمل و نقل و ترافیک •
نان و مواد غذایی •
صنعت و معدن •
بانک و بیمه •
آب و انرژی •
ICT-IT•

دستاوردهای انجمن بهره وری ایران

• پيگيري و تلاش در تنظيم و تصویب ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه در راستاي پيشبيني يك هدف كمي و مشخص براي بهره وري از طريق دولت و مجلس

• ارائه خدمات مشاوره هاي و اجراي طرح هاي تعيين و اندازه گيري شاخص ها و چرخه بهره وري در بيش از 200 دستگاه و شركت دولتي يا خصوصي در مراكز و استان ها

• برگزاري همايش‌ها، دوره‌ها و كارگاه‌های آموزشی متعدد و متنوع در سازمان‌های دولتی و شركت های خصوصی

• برگزاری ده ‌ها نشست و گفت‌وگوی علمی و فرهنگی در راستای تبیین و ترویج نقش و جایگاه بهره‌وری