• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

ما در انجمن بهره‌وری ایران، به عنوان یک نهاد غیر دولتی که رسالت اصلی خود را ترویج فرهنگ و باور بهره‌وری و تلاش در جهت رشد و ارتقای بهره‌وری خُرد و کلان از فرد و خانواده تا وزارتخانه‌ها و سازمان ها تا سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات و صنایع بزرگ و بخش‌های اقتصادی موثر می داند بر این باوریم که در این مسئولیت خطیر لازم است عرصه را برای مشارکت و همکاری اندیشمندان، فرهیختگان و مدیران فراهم سازیم. با این نگاه از حضور جنابعالی صمیمانه درخواست می‌نمایم تا از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و مساعدت های ارزشمند خود، انجمن بهره‌وری ایران را آگاه و بهره‌مند سازید. ممنون که برای تکمیل پرسشنامه فرصت می‌گذارید.