• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

ساختار نادرست، عامل نابهره‌وری

 

وزیر سابق راه و شهرسازی معتقد است که عامل اصلی نابهره‌وری عدم حاکمیت قانون است و این موضوع، از ساختاری نادرست نشات می‌گیرد.

بهره‌وری یکی از دو عنصر اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در گفت‌وگویی که با همکاری انجمن بهره‌وری ایران انجام شده، به عوامل عدم تحقق و ارتقای بهره‌وری می‌پردازد. آخوندی با نگاهی اجتماع‌گرایانه، ساختارهای کلان اقتصادی و سیاسی کشور را عامل تولید چرخه نابهره‌وری معرفی می‌کند. به اعتقاد وی، عامل اصلی نابهره‌وری عدم حاکمیت قانون و استقرار نهادهای بازار است و این موضوع خود از ساختاری برمی‌خیزد که تضاد منافع در آن موجب تصویب قوانینی متعارض و تبعیض‌آمیز می‌شود که در آن، گاهی منافع گروه‌های خاص گنجانده می‌شود.

ادامه این گفت و گو را در ایرنا پلاس بخوانید. {اینجا را کلیک کنید.}

انجمن بهره وری ایران به منظور آسیب شناسی عدم ارتقای بهره وری در کشور مجموعه گفت و گوهایی رابا مدیران ارشد و صاحب تجربه در سطح ملی ترتیب داده است که از این پس، به مرور حاصل این گفت و گوهای تخصصی و چالشی در سایت انجمن بهره وری ایران منتشر خواهد شد.