• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

انتشار گزارش بهره‌وری آب

گزارش بهره‌وری آب در ایران از سوی انجمن بهره‌وری ایران منتشر شد.

 

به گزارش روابط عمومی انجمن بهره‌وری ایران، این گزارش در 6 بخش شامل اقلیم و بارش در ایران، نااطمینانی‌ها و تجارت جهانی غذا، چهره کلی کشاورزی و دامداری کشور، مفاهیم و عملکرد و بهره‌وری آب، حکمرانی معیوب آب در ایران و بخش ششم سیاست‌های پیشنهادی و جمع‌بندی است.

متن کامل این گزارش که با عنوان «بهره‌وری آب در ایران - در تصویر بزرگ مواحهه با بحران آب کشور» منتشر شده، از طریق سایت انجمن بهره‌وری ایران قابل دسترس است.

در بخش‌هایی از این گزارش آمده است:

خرج کردن از جیب آیندگان باید متوقف شود و آب موردنیاز محیط زیست تضمین گردد. فائو نیز توصیه می‌کند که با بهبود کارآیی مصرف آب و کاهش برداشت آب موردنیاز محیط زیست تضمین شود.

برداشت غیرقانونی آب (شاید 400 هزار حلقه چاه غیرمجاز در ایران) هر برنامه‌ای را به شکست می‌کشاند. قدم اول مهم در بهبود بهره‌وری آب، حسابداری شفاف و آگاهی از منابع و مصارف آب است.

اگر مانور خودکفایی کشاورزی در سال‌های آسان (که تجارت خارجی میسر و آسان بوده) به منابع زیرزمینی آب ما آسیب بزند، در واقع توانایی بلندمدت خود را برای روزهای مبادا (خشکسالی و قحطی جهانی، تحریم، جنگ یا هر شرایطی که تجارت خارجی غذا را برای کشور سخت کند) تحلیل برده‌ایم. منابع زیرزمینی آب یک ذخیره مهم، مثل سیلو برای ذخیره گندم، ضربه‌گیر نااطمینانی‌ها هستند. از دست رفتن این منابع آسیب‌پذیری کشور در برابر خشکسالی را بیشتر و ریسک‌های متوجه امنیت غذایی را تشدید می‌کند.

در ساختار مدیریت آب، فناوری در پایین‌ترین سطح قرار دارد و پیش از آن باید ساختار حکمرانی آب و همچنین ساختار مدیریت آب اصلاح شود.

اگر تا کنون بهره‌وری آب به قدر کافی بالا نرفته است، حتما سیگنال کمیابی آب به کارگزاران اقتصادی نرسیده است. پس کلید حل مشکل در فرستادن این سیگنال، پولی (Monetize) کردن کمبود آب است. قطعا ابزار قیمت تنها راه برای بهبود بهره‌وری نیست، اما ابزاری بسیاری کارا است.

 

فایل مرتبط:

بهره‌وری آب در ایران - در تصویر بزرگ مواجهه با بحران آب کشور