• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

شماره 3 اندیشه بهره‌وری

شماره سوم نشریه اندیشه بهره‌وری انجمن بهره‌وری ایران منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن بهره‌وری ایران، دو پرونده این شماره به موضوع بهره وری و نوآوری و بهره وری در ساختمان اختصاص دارد. همچنین جمعی از صاحبنظران بهره‌وری به پرسش این نشریه درباره برنامه هفتم و بهره‌وری پاسخ داده‌اند. 

مطالب، یادداشت‌ها و گفتارهایی درباره رمزگشایی عدم ارتقای بهره‌وری در کشور، بودجه و بهره‌وری، بهره‌وری در آموزش و پرورش، بیمه و جهش بهره‌ورانه، بهره‌وری و رشد اقتصادی و بهره‌وری در صنعت معدن از دیگر بخش‌های سومین شماره نشریه اندیشه بهره‌وری است که در 58 صفحه منتشر شده است.

 

فایل مرتبط:

فایل سومین شماره نشریه اندیشه بهره وری

 

لینکهای مرتبط:

شماره دوم نشریه اندیشه بهره‌وری

شماره اول نشریه اندیشه بهره‌وری