• ایران ،استان تهران
  • 6204 8801 021 - 6313 8801 021
  • info@irpa.ir

نگاه نو، راه نو

نسخه الکترونیکی گزارش انجمن بهره‌وری ایران با عنوان نگاه نو، راه نو منتشر شد.

 

 

به گزارش روابط عمومی انجمن بهره‌وری ایران، در این گزارش رئوس فعالیت‌های انجمن بهره‌وری ایران در سال‌های اخیر منتشر شده است.

 مشارکت در سیاستگذاری‌های کلان، کتاب‌ها و گزارش‌های منتشر شده، آموزش و فرهنگسازی و گزارشی از همایش‌ها و نشست‌های تخصصی انجمن بخشی از سرفصل‌های این گزارش به شمار می‌آید.

 

فایل مرتبط:

نگاه نو، راه نو (رئوس گزارش عملکرد انجمن بهره‌وری ایران)